ANADOLUM ORGANİK

Anadolum Organik Ürünler Gıda Tarım Hayvancılık San.Tic.Ltd.Şti. 2009 yılı Ocak ayında kurulmuştur. Mayıs 2009 da inşaatına başlanılmış ve 6 altı ay gibi kısa bir sürede inşaatı tamamlanmıştır.

İnşaata başlama tarihi ile birlikte hayvan alımı da gerçekleştirilmiş,  geçen 6 aylık süre içinde adaptasyon dönemi atlatılmış olan tesis Karadağ Köyünde  faaliyetlerine başlamıştır.  Toplam kapasite 150 sağmal süt ineğidir. Tesis bu doğrultuda inşa edilmiştir. Tesisin içinde;

1200 m²  Sağmal Ahır
500 m² Sağım Ünitesi
1000 m² Yem Depoları
250 m² Lojman ve idari bina olmak üzere 3000 m² kapalı alan ve toplamda  25000 m² arazi üzerine kurulmuştur. Tesisin tamamı hiçbir kredi kullanılmaksızın öz kaynaklardan karşılanmıştır.

ÇİFTLİKTEN GENEL GÖRÜNÜM

Amacımız yöre tarım ve çiftçilik faaliyetlerinin kalkınmasına yardımcı olarak, bölge ticaretinin gelişimine ve geleceğine katkı sağlamak, istihdam ortamı oluşturmak, boşalan köylerimizin yeniden canlanmasını sağlamaktır.

Hedefimiz bunlarla kalmayıp, devamında hayvan sayısını çoğaltmak, entegre tesisler oluşturarak bölgemize daha çok katkı sağlamaktır.

YEM BİTKİSİ EKİM ALANLARI


 

Şirket kendisine ait ve bir kısmı köylüden kiralanmış olan arazilerde 350 dönüm yonca, 250 dönüm korunga, 400 dönüm macar fiyi olmak üzere toplamda 1000 dönümlük arazide kendi ihtiyacı olan  organik yem bitkisini üretmektedir. Arazilerin tamamı (İMO) tarafından organik üretim sertifikaları ile sertifikalandırılmıştır.

İDARİ BİNA ve LOJMANLAR

2X6 BALIKKILÇIĞI MERKEZİ SAĞIM SİSTEMİ

Bu ünitede aynı anda 12 adet hayvan 10 ile 15 dk gibi kısa bir sürede sağılıp; sağılan süt el değmeden iletişim boruları ile soğutma tankına aktarılmaktadır. Sağım bittikten sonra sistem otomatik olarak kendini yıkayıp dezenfekte etmektedir.

SÜT SOĞUTMA TANKI

SAĞIM HAZIRLIĞINDAN BİR GÖRÜNÜM

AHIRIMIZDAN GENEL GÖRÜNÜM

YEMLEME KİLİTLERİ VE YEM YİYEN HAYVANLAR

İLK BUZAĞIMIZ ANNESİ İLE BİRLİKTE

İŞLETMEMİZDE BULUNAN HOŞTAYN CİNSİ İNEKLERİMİZ


İşletmemizde bulunan hayvanlarımızın tamamı mavi sertifikalı Hoştayn cinsi gebe düve ve süt inekleridir. Tarım Bakanlığı’ nın öngördüğü çiftçi kayıt sistemine kayıtlıdır. Üreme koşulları suni tohumlama ile yapılmaktadır. Hayvan alımı esnasında ülkemizde görülen hastalıklara karşı bütün tahlilleri yapılıp tamamen hastalıktan ari hayvanlar tercih edilmiştir.

YEM KARMA RÖMORKU

Şirketimiz süt sığırcılığında ve yem bitkisi üretiminde en son teknikleri ve ekipmanları kullanmak üzere makine ekipman parkını oluşturmuştur.

ŞİRKET ORTAKLARIMIZ

Şirket ortaklarımız soldan sağa; Mehmet Emin TAŞKIN, Mesut DELİCAN, Haluk TAŞKIN ve  Niyazi Duran ERYILMAZ’ dır. Bizi daha yakından tanımak için buraya tıklayın.